EDU 24
Avaleht
Projekti info
Registreerimine
Hanked
Personal
Tööandjale
Kontaktandmed


 

: Avaleht

RUS

MTÜ Tööstuspark INTEC-NAKRO tegevuse eesmärgiks on:

 • Tingimuste loomine ettevõtluse konkurentsivõime tõstmiseks ja arendamiseks Narva linnas, samuti elanike tööhõive suurendamiseks EL kaasaegsetele nõuetele vastavate olemasolevate ning uute ettevõtete arendamise arvelt.
 • Konsolideerib ressursse, realiseerib ühisprojekte lepingulisel alusel;
 • Teeb koostööd riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
 • Teeb eel- ja ettevalmistustöid Narvas uusi töökohti loova tööstussektori tugevdamiseks vastavate meetmete arendamise kaudu ning aitab kaasa tööstusettevõtete arengule ühingu võimalustest;
 • Realiseerib ühisprojekte, mis on suunatud tööjõu kvaliteedi tõstmisele koolituse ja täiendkoolituse, seminaride, konverentside kursuste organiseerimise, läbiviimise ja koordineerimise vahendusel;
 • Realiseerib tööstuspargi tootmishoonete ja territooriumi üldise infrastruktuuri arendamise ühisprojekte;
 • Realiseerib tööstuspargi territooriumil asuvate tootmishoonete renoveerimise projekte eesmärgiga säilitada Eesti ja EL seadusandluse nõudeid;

Juhtimisstruktuur

 • Tööstuspark INTEC-NAKRO MTÜ kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek
  Tööstuspark INTEC-NAKRO MTÜ-l on juhatus, mis juhib ja esindab MTÜ-d igapäevases tegevuses.
 • Juhatuse liikmete arv on üks kuni kolm isikut.
 • Üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Tähtsamad saavutused

 • Narva tööstuspargi, AS Nakro territooriumil, asutamisaastaks on 1998 aasta. Käesoleval ajal kuulub 38 kesk- ja väikest ettevõtet, sealhulgas Kadastiku 57 territooriumil on kolmkümmend kuus firmat eesti ja väliskapitaliga.
  Avaleht |  Projekti info |  Registreerimine |  Hanked |  Personal |  Tööandjale |  Kontaktandmed